Home »

Výběrový program zdvojnásobení výsledků

Program

Podstatou programu je zapracování těch nástrojů a principů do vašeho telefonování, které jsem vám představil buď v knize Jak uspět při obchodním telefonování anebo na workshopu, kterého jste se zúčastnili.

Cílem programu je podpořit vás při vybudování nových návyků a zvýšit produktivitu vašeho telefonování.

Proto program trvá 8 týdnů, v jejichž průběhu společně strávíme buď osobně nebo na telefonu celkem 8 hodin čistého času.

Podmínky účasti

Vzhledem k časové náročnosti programu a záruce zvýšení vašich výsledků o 100% mohu pracovat jen s vybranými zájemci.

Výběr účastnků bude probíhat následovně:

 1. Zájemce musí být buď držitelem knihy Jak uspět při obchodním telefonování nebo absolventem mého workshopu.
 2. Osobní rozhovor, při kterém se navzájem poznáme, probereme konkrétní kroky a porovnáme svá očekávání na spolupráci.
 3. Osobní náslech telefonátů zájemce.
 4. Zájemce předloží své dosavadní statistiky telefonátů a odsouhlasíme si výchozí úroveň, proti které budeme měřit zlepšení na konci programu.

S vybranými zájemci uzavřu formální písemnou smlouvu o spolupráci, v které budou uvedeny konkrétní práva a povinnosti jak moje, tak každého účastníka.

Příprava

 1. Nastavení cílů pro telefonování a pro program.
 2. Uzavření smlouvy o spolupráci.
 3. Výběr cílové skupiny nebo skupin.
 4. Sestavení a odsouhlasení jednoho nebo více skriptů.
 5. Odsouhlasení harmonogramu náslechů, konzultací a předávání informací o aktivitě.

Program

1. týden

 • jeden osobní náslech
 • čtyři telefonické konzultace

2. týden

 • jeden osobní náslech
 • čtyři telefonické konzultace

3. týden

 • dvě telefonické konzultace

4. týden

 • jedna telefonická konzultace
 • jeden osobní náslech

5. týden

 • dvě telefonické konzultace

6. týden

 • jedna telefonická konzultace
 • jeden osobní náslech

7. týden

 • dvě telefonické konzultace

8. týden

 • jedna telefonická konzultace
 • jeden osobní náslech

Cena a záruka

Cena programu je splatná ve dvou stejných částkách, 5 990,- před zahájením programu a 5 990,- na konci čtvrtého týdne.

V osmém týdnu proběhne měření výsledků. V případě, že vaše výsledky budou nižší než dvojnásobek statistik odsouhlasených před zahájením programu, dostanete peníze zpět.

Konkrétní podmínky záruky, stejně tak jako povinnosti účastníka budou uvedeny v písemné smlouvě o spolupráci.

Účast týmů a skupin

Vzhledem k časové a organizační náročnosti programu budou mít přednost skupiny a týmy.

Záruka dosažení výsledků oproti navrácení peněz platí i pro skupiny. Výběr skupin do programu a nastavení podmínek bude, byť v modifikované podobě, odpovídat výše popsaným podmínkám.

Zahájení programu

Program budu zahajovat vždy, když se nashromáždí určitý počet zájemců. Proto máte-li zájem o účast, pošlete mi prosím email na princ@prodejpotelefonu.cz nebo zavolejte na tel. 720 562 512, abychom si domluvili úvodní schůzku.